شيوع آنفولانزا

قابل توجه مراجعين گرامي

 به دليل شيوع آنفلوانزا

لطفاً:

  1. از آوردن بچه ها به بيمارستان اكيداً خودداري فرمائيد .
  2.  هنگام عطسه و سرفه حتماً جلوي صورت خود را  بپوشانيد ( بعد از سرفه و عطسه دستها را حتماً شسته و ضد عفوني نمائيد )
  3. بطور مكرر دستها را  با مايع ضد عفوني و مايع دستشويي شسته سپس خشك نمائيد .
  4. از روبوسي و دست دادن با ديگران جداً خودداري نمائيد .
  5. از ملاقات بيماران حتي الامكان خودداري فرمائيد .
  6. به هنگام مراجعه به بيمارستان و هنگام خروج از بيمارستان حتماً دستها را ضدعفوني نمائيد.
  7. از تجمع در محيطهاي سر پوشيده پرهيز نمائيد .
  8.  در صورت بروز علايم سرماخوردگي حتماً در منزل استراحت نموده و از حضور در اماكن عمومي ، ادارات ، مدرسه ها و بيمارستان جداً خودداري گردد
  9. هنگام مراجعه به مكانهايي مانند بيمارستان حتماً از ماسكهاي موثر تنفسي مانند  N 95 استفاده نمائيد.