دكتر يوسف عطائي پور

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین

حضور در كلينيك بيمارستان:

دكتر يوسف عطائي پور

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی) داخلي نفرولوژي