مشاهده تصاوير PACS

پزشک محترم

 

 

لطفا برای مشاهده تصاوير PACS  بيماران خود روی  اينجا  كليك نماييد .