ترخيص

لیستی از دارو ها که شما با نحوه ی مصرف آن آشنا باشید .

 راهنمایی برای رژیم غذایی شما .

 دستورالعمل مراقبت از زخم ، راه وریدی ،درن و غیره .

 لیستی از کلیه علایمی که در صورت مواجه شدن با آن باید به پزشک خود گزارش دهید ( تب ، قرمزی پوست و غیره )

 برنامه مراجعه بعدی جهت پیگیری کار های درمانی

 دریافت خلاصه پرونده و کلیه مدارک قابل دریافت پرونده مثل سونوگرافی ، سی تی اسکن و غیره هنگام خروج از بخش .