آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان ايرانشهر با آخرين دستاوردهاي علمي و تجهيزات كامل در محيطي بسيار تميز و با كادري بسيار ورزيده و كارآمد زير نظر پزشكان متخصص و متعهد به طور شبانه روزي در خدمت بيماران عزيز مي باشد.كليه دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه ايرانشهر اتوماتيك و اتوآناليز هستند.
 

آزمایشهایی كه در آزمایشگاه بیمارستان انجام می شود عبارتند از:
انجام آزمایشهای بالینی، آزمایشهای هماتولوژی، شیمی بالینی، بانک خون، سرم شناسی و ایمنی، هورمون شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، تجزیه ادرار، آزمایشهای پاتولوژی و سیتولوژی

آزمایش های سیتوپاتولوژی و هیستوپاتولوژی و امكان تشخیص فوری ضایعات بافتی از طریق فروزن سكشن و سیتولوژی برای بیماران در هنگام عمل جراحی

كلیه آزمایش های تشخیصی بیوشیمی بالینی

الكتروفروز پروتئین با هورمون شناسی با استفاده از سیستم های سل كانتراتوماتیك

باكتری شناسی بالینی

ایمونولوژی و سرولوژری بالینی

آزمایش های بیوشیمیایی و سلول شناسی بر روی ادرار و مایعات بدن

انگل شناسی

نمونه برداری از ضایعات سطحی با سوزن های ظریف

آزمایش فلورسانس مستقیم بافتی

ارجاع و مشاوره برای ضایعات و بیماری های كلیوی

كلیه عملیات و مراحل تشخیص آزمایشگاهی با نظارت مستقیم متخصصین پاتولوژی و آسیب شناسی بالینی و با كنترل كیفی دقیق انجام می شود.