فيزيوتراپی

بخش فیزیوتراپی بیمارستان با همكاری پرسنل مجرب از شروع بازگشایی این مركز از سال 1378 با انجام درمان بیماران در بخش بستری و سر پایی به مراجعین محترم خدمت رسانی می كند.

بخش فيزيوتراپي بيمارستان با همكاري پرسنل مجرب با انجام درمان بيماران  بيمارستان در تخصصهاي ارتوپدي، نورولوژيك، جراحي عمومي و جراحي قلب باز و دیگر تخصصها تحت فيزيوتراپي و تمرينات اختصاصي و تقويتي مورد نظر قرار مي گيرند و در صورت لزوم، درمان آنها با استفاده از دستگاههاي مختلف ادامه مي يابد. در صورت لزوم یا به دستور پزشک ادامه فیزیوتراپی  بیماران در کلینیک فیزیوتراپی و با استفاده از تجهیزات و امکانات شامل الکتروتراپی، مکانوتراپی و منوال تراپی ادامه می یابد،

نكته بارز بخش فیزویتراپی، استفاده از دستگاه ليزر و‌ CPM براي بيماران بعد از عملهاي جراحي تعويض مفصل زانو و ترميم رباط ACL مخصوص صدمات ورزشي مي باشد. تخت ماساژ ميگان هم كه يكي از مدرنترين دستگاهها در زمينه رفع Spasm  و دردهاي عضلاني و مؤثر در بعضي از بيماريها مي باشد در اين بخش وجود دارد. اسكن كف پا  از ديگر خدمات اين واحد بشمار مي رود.

واحد فیزیوتراپی بیمارستان ایرانشهر 24 ساعته آماده ارائه خدمت به بیماران عزیز می باشد.

نكته بارز این بخش، استفاده از دستگاه لیزر و‌ cpm‌ برای بیماران بعد از عملهای جراحی تعویض مفصل زانو و ترمیم رباط ACL مخصوص صدمات ورزشی می باشد. تخت ماساژ میگان هم كه یكی از مدرنترین دستگاهها در زمینه رفع Spasm و دردهای عضلانی و مؤثر در بعضی از بیماریها می باشد در این بخش وجود دارد.